ביטוח בריאות קיים לכל תושב המדינה מתוקף חוק בריאות ממלכתי, השירות ניתן על ידי קופות החולים המאפשרות במקביל רכישת סל שירותים נוספים (שב"ן), באופן פרטי. חברות הביטוח השונות מציעות אף הן ביטוחי חיים פרטיים מקיפים ללקוחותיהם הפרטיים והקולקטיביים. עם זאת, אנו עדים למבוטחים רבים שדורשים את זכויותיהם על פי הביטוחים השונים ונענים בשלילה, אם גם לכם סרבו באופן בלתי מוצדק ו/או שהנכם מעונינים לתבוע קרות מקרה פוליסה, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם עם צוות עורכי דין מומחים בתחום הרפואי משפטי.

חוק בריאות ממלכתי

כל תושב המדינה, זכאי לשירותי בריאות,  המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות. קופות החולים אחראיות כלפי המבוטחים, למתן מלוא שירותי הבריאות לפי חוק זה. שירותי הבריאות הכלולים בסל ,ניתנים לפי שיקול דעת רפואי, במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים . תחומי שירותי הסל:

  1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות.
  2. טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית,לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות.
  3.  שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות.
  4.  הספקת תרופות.
  5. רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות.
  6. עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה.
  7. שירותי רפואה בעבודה.
  8. טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול.
  9. מכשירים ואבזרי עזר רפואיים.
  10. אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכו גריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי.

שב"ן - שירותי בריאות נוספים

שירותים אלו ניתנים על ידי קופות החולים ומוצעים כפוליסה פרטית קולקטיבית ללקוחות קופות החולים השונות, בתשלום יחסית סמלי. הביטוחים הכלולים הינם של שירותים שאינם נכללים בסל כדוגמת טיפוליי שיניים וביטוח סיעודי, הרחבת השירותים של סל הבריאות כגון הגדלת השתתפות כספית של קופת החולים עבור השתלות, ושירות איכותי לשירותים בסיסיים בסל הבריאות כגון: אשפוז בבית חולים פרטי במקום בית חולים ציבורי ועוד. העיקרון של השב"ן הינו הקניית הזכות לרכוש שירותים רפואיים נוספים ללא קשר למצב רפואי, גיל ומצב פיננסי של המבוטח.

ביטוח בריאות פרטי

ניתן בשני אופנים על ידי רכישת פוליסה פרטית או על ידי ביטוח קולקטיבי פרטי של קבוצות 'כוח' גדולות כדוגמת ארגונים וחברות פרטיות. ההתקשרות הינה חוזית והשירותים המוענקים הם ביחס ישיר לפוליסת הביטוח שנרכשת, בין מגוון הכיסויים בולטים שני מצבים חשובים עיקריים של ניתוחים והשתלות בחו"ל. הפוליסה מחייבת חתימה על הצהרת בריאות וכן כוללת לעיתים, החרגות וסייגים של חברת הביטוח לגבי קרות מקרים מסוימים. המלצה חשובה היא לבדוק היטב על מה חותמים וכן לחתום על הצהרת בריאות אמינה ונכונה על מנת להבטיח תשלום עתידי בקרות מקרה פוליסה.

* חשוב לציין כי בכל האפשרויות המפורטות לעיל, ניתן לערער וכן להגיש בקשה לועדת חריגים, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום על מנת שזה יכוון ויפעל באופן מקובל ומבטיח בפני המוסדות השונים.