ביטוח סיעודי כללית מהווה אחת מאפשרויות הביטוח לאזרח, אשר מעוניין להרחיב את הביטוח הסיעודי הקיים כאופציה של ביטוח קולקטיבי. על מנת לוודא שאכן הפוליסה הזו היא המתאימה ביותר עבורך ועבור בני משפחתך, ו/או כדי לתבוע זכאות בגין הפוליסה, אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ חינם עם מומחי ביטוח, סיעוד ורפואה מן השורה הראשונה.
ביטוח סיעודי כללית מושלם
הביטוח הסיעודי של כללית, מוענק על ידי חברת ביטוח דקלה והוא מהווה בטחון לתשלום חודשי קבוע עבור הוצאות רפואיות וטיפוליות, הוא אינו כולל פנסיה ומקרה מוות. סכום הממוצע החודשי של פוליסה זו עומד על כ- 7500 ₪ .
פרטי הפוליסה
משך תקופת הביטוח הינה לשלוש שנים, תקופת האכשרה עומדת על 9 חודשים ותקופת ההמתנה הינה 3 חודשים. ניתן לבצע בפוליסה שינוים והרחבות. ככל שגיל ההצטרפות צעיר יותר כך גובה הגמלה גבוהה יותר. גובה הפרמיה משתנה ביחס לגיל המבוטח לפי הפירוט הבא:
0-18 חינם
18-30 0.52 ₪
31-49 3.72 ₪
50-59 16.82 ₪
60-64 40.24 ₪
65-69 48.27 ₪
70-120 71.60 ₪
הסכומים צמודים למדד.
תנאי הביטול- יש להודיע בכתב בכל עת. הפוליסה תתבטל במקרים בהם: המוטב אינו משלם את דמי הביטוח כסדרם, המבוטח העלים מידע עיקרי, עשה המבוטח דבר במתכוון דבר שמונע את תשלום הפוליסה.
הגדרת מקרה ביטוח- מי שאינו מסוגל לבצע לבדו לפחות 50% מתוך 3 הפעולות: אכילה ושתייה, לבוש, רחצה, שליטה על סוגרים, ניידות, תשישות נפש. 

עקרון ההמשכיות
במידה ואינך מעוניין להמשיך להיות מבוטח בכללית מושלם, מאפשרת חברת הביטוח דקלה לשמור על רצף ביטוחי ולדאוג לך לפוליסה סיעודית דומה ולשמור על הוותק הנצבר.
 
ביטוח סיעודי קבוצתי
ביטוח סיעודי המוענק במסגרת 'כללית' משתייך לפוליסה קבוצתית ועל כן מאפייניו-
1.      אין צורך בהצהרת בריאות.
2.      גביית דמי הפרמיה זולה ופשוטה.
3.      הביטוח אינו מוסדר כראוי מבחינת הדין ולכן הוא נחשב לתחום פרוץ.
4.      חברות ביטוח נוטות להכניס סעיף אשר לא כולל את הליקויים הרפואיים של המבוטח טרם חתימתו על הפוליסה, דבר שעלול להיות בעייתי למקבלי טיפול בתחומים מסוימים.
5.      הגבלת תקופת הביטוח מהווה חיסרון גדול ועיקרי של הביטוח הקולקטיבי. חברת הביטוח נוהגת להגביל את ההתקשרות עם חברות גדולות לתקופה של שלוש שנים, מתוך נקיטת זהירות ובדיקת כדאיות.
6.      הליך החיתום קצר וכללי ולעיתים אינו נעשה כלל.
7.      למרות שישנן חברות ביטוח שמציינות החרגות, לרוב ביחס להחרגות בביטוח פרטי הן באחוזים נמוכים.
8.      הביטוח הקולקטיבי אינו כולל חיסכון פנסיוני.
9.      ההצטרפות לביטוח מחייבת את הסכמת המבוטח.
10.חברת הביטוח חייבת לשלוח העתק פוליסה ופרטי הזכויות המוקנות בפוליסה לכל מבוטח.
11.למבוטח ישנה אופציית המשכיות, חברת הביטוח חייבת לספק למבוטח פוליסה אישית המשכית לביטוח הקולקטיבי, בלי שיצטרך לעבור הליך של חיתום רפואי. זכות זו נמשכת 60 יום בלבד.
12.בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח מפני סיכוני תאונה, מחלה ונכות. בפוליסת אובדן כושר עבודה קולקטיבית יש זכויות דומות לאלו הקיימות בביטוח "ריסק". אם קרה מקרה הביטוח חברת הביטוח חייבת לשלם למבוטח קצבה חודשית לפחות עד גיל הפרישה המוקדמת (כיום גיל 60).