הגדל את הסיכוי לזכות בתביעה בעזרת יעוץ לעורכי דין!

בעזרת ייעוץ רפואי מקצועי תוכל לשפר מאד את כוח המיקוח שלך מול חברת הביטוח.

עורך דין יקר, אתה הרי מכיר היטב את הקשיים בהתנהלות מול חברות הביטוח. חוות דעת רפואית שמציגה חברת הביטוח מצריכה מצדך מתן חוות דעת רפואית נגדית ולכן יש להתייעץ עם מומחה בתחום. גם הצהרת הבריאות של חברות הביטוח עלולות להיות מעורפלות ולא תמיד משקפות את מצבו הבריאותי של המבוטח לפני הצטרפותו לביטוח.

לעיתים ישנן החרגות חיתומיות שונות המחייבות הוכחה של המצב הבריאותי ולשם כך נדרשים רופאים מומחים בתחום הן מצד חברת הביטוח והן מצד המבוטח.

יעוץ לעורכי דין

יעוץ לעורכי דין

יעוץ לעורכי הדין:

חוות דעת למחלות קשות

 • האם מתקיים מקרה הבטוח?
 • האם קיימים בתרשים הא.ק.ג. גלי Q?
 • האם רמת האנזימים מחייבת תשלום תגמולי ביטוח?
 • האם מדובר בסרטן ממאיר אשר עונה על הגדרת מקרה הביטוח?

חוות דעת לעניין זכאות על פי סל הבריאות:

 • האם השירות הרפואי נכלל בסל?
 • האם קיים תקדים לתשלום עבור שירות דומה?
 • האם הטיפול ניתן לביצוע בישראל או בחו"ל בלבד?

חוות דעת חיתומית

 • האם מבטח סביר היה מבטח?
 • האם הצהרת הבריאות נערכה כהלכה?
 • האם הייתה למבוטח כוונת מרמה?
 • האם המבוטח העלים עובדות?
 • האם החתם מטעם המבטח פעל השורה?
 • האם מקרה הביטוח קשור למידע החסר?

הערכה תפקודית לביטוח סיעודי

 • האם המבוטח עונה על הגדרת "חולה סיעודי" על פי תנאי הפוליסה?
 • האם מקרה הסיעוד נובע ממצב רפואי קיים?
 • מה הוא גובה סכום הביטוח המגיע למבוטח על פי מצבו הרפואי?

בהיותי סמנכ"ל חברת הביטוח "הפניקס" נתקלתי בפוליסות ביטוח רבות שבתום לב פשוט מעמידות את החולה הסיעודי במצב בו הוא זקוק לכסף אך אינו יכול לקבל אותו.

לפני שאתה מגיש את התביעה לחברת הביטוח אני מציע לך לקבל ייעוץ רפואי מקצועי, בעזרת חוות דעת רפואית מקצועית תוכל לדעת מיד אם יש מקום לתביעה או לא, ואם יש, אז תוכל לזרז מאד את התהליך ולהבטיח סיכוי גדול יותר לזכות בתביעה.

אשמח לקבוע איתך פגישה על מנת לדון בתביעה שלך ולבחון בעיניים אוביקטיביות את מצבו הבריאותי של הלקוח שלך.

למידע נוסף באתר פורום רופאים