אתם חשים שלא סיפקו לכם את זכויות הבריאות להם אתם זכאים?, אינכם בטוחים במה שמגיע לכם?, אתם רוצים לברר את אפשרויות הביטוח הרפואי והסיעודי שלכם?, הגיעו אלינו לפגישת ייעוץ חינם עם מיטב המומחים בתחום הרפואי והסיעודי על מנת שנוכל לייעץ, לכוון ולעזור בכל דרך אפשרית בעזרת הידע המקצועי הרב והניסיון הארוך שבידינו.
זכויות בריאות כוללת שלושה עקרונות עיקריים ועליהם הם מתבססים, עקרון כבוד וחירות הפרט, עקרון השוויון וזכות הנגישות, ועקרון האכיפה והמימוש של הזכויות המוגנות בחוק הישראלי.
סודיות רפואית
חובת סודיות רפואית מוטלת על המטפל/הרופא . הסודיות הרפואית מתייחסת לכל מידע שהגיע לידיעת המטפל/רופא בתוקף תפקידו. וזה כולל גם מידע עקיף אשר הגיע לעובדי המוסד הרפואי ללא קשר לטיפול הרפואי. כל המידע שנמסר למטפל/הרופא הוא חסוי וחובה עליו לשמור על המידע בסוד.
זכות המידע וחוק זכויות החולה
אחת הזכויות הדומיננטיות והחשובות הינה, זכות המטופל לדעת פרטים מפורטים ומידע לגבי אופן וסוג הטיפול שניתן לו, בנוסף לכך זכותו לקבל לידיו כל מידע אודות הטיפול הרפואי המתועד ברשומה הרפואית.
חוק זכויות החולה קובע כי על המטפל לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית אשר תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי , אבחון מצב החולה, הוראות טיפול וכדומה.
בית המשפט העליון קבע שלהפרת החובה לתעד ולערוך רישומים שישקפו את הטיפול הרפואי שנעשה במטופל, יש מחיר של העברת נטל השכנוע שהטיפול הרפואי הנטען  בוצע, לרופא/מטפל.
לעיתים אי הרישום עצמו עלול להקים עילת תביעה כההעלמות "נזק ראייתי" בכך שנמנעת מהמטופל להוכיח את הטענות שהרישום הרפואי היה צריך לתעד. התיעוד הרפואי משמש תפקיד חשוב וראייתי, בכל תביעה רפואית ולכן מייחסים לה חשיבות רבה.
גיליון רפואי
על פי החוק חייב המוסד הרפואי המחזיק בגיליון רפואי למסור את צילום התיק הרפואי למטופל לעו"ד מטעמו כנגד הצגת כתב ויתור על סודיות רפואית. המצאת התיעוד הרפואי למטופל מהווה עבירה פלילית ועלולה לפעול כנגד המוסד הרפואי בתביעה אזרחית, על כן יש למוסד הרפואי עניין להמציא את התיעוד הרפואי למטופל.
המוסד הרפואי דורש תשלום בתמורה לצילום התיק. על פי הנחיות משרד הבריאות  עלות צילום התיק הרפואי לא תעלה על סך של 168 ₪, אך אם מדובר בתיק שהיקפו גדול במיוחד רשאי המוסד לדרוש סכום גבוה יותר. נמצא
המלצות ודגשים למטופל
  1. זכותך לקבל את מלוא המידע לגבי הטיפול/האבחנה שהרופא עורך.
  2. זכותך לקבל חוות דעת שניה ומומלץ לממשה.
  3. זכותך לברר לגבי טיפולים רפואיים חלופיים ו/או נוספים שעשויים לעזור לך להחלים.
אם הנך חש שזכויותיך הופרו או נפגעו ו/או הנכם יודעים את המגיע לכם. פנה אלינו לקבלת שיחת ייעוץ חינם, ואנו נעזור, נכוון, ונסייע בידך.