סל שיקום היא תכנית ממשלתית שהוקמה למטרת סיוע לאנשים בעלי נכות נפשית ובני משפחותיהם, להגיע לתפקוד מקסימאלי ונורמאלי עד כמה שאפשר. תוכנית סל שיקום מנסה לצמצם אשפוזים פסיכיאטריים ולהשקיע מאמצי ריפוי ושיקום במסגרת הקהילה.
אם אתה או בן משפחתך מעונינים בשיקום ואינכם יודעים את תנאי הזכאות ו/או אתם רוצים לערער על דחיית ההשתתפות במסגרת השיקום, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם עם מיטב המומחים הרפואיים בתחום הרפואי והסיעודי. למשרדינו וותק וניסיון רב שנים ואנו סמוכים ובטוחים כי נוכל להיות לכם לעזר בייעוץ, והכוונה נאותים.
מהו שיקום ?
שיקום זהו תהליך לפיתוח היכולות והמיומנויות של נכה הנפש, על מנת להבטיח לו דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך רכישת מיומנויות חברתיות. השיקום כולל מענה בתחומי הדיור, התעסוקה, והלימודים.
הזכאי לסל השיקום
נכה נפש, שמלאו לו 18 שנה, וסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית, או מי מטעמו, רשאי לפנות לועדת שיקום אזורית לקביעת זכאותו של הנכה לתכנית שיקום לפי חוק זה. הפניה תלווה בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר הקובעת כי מבקש השיקום זקוק, עקב נכות זו, לשירותי שיקום. על הנכות להיות בשיעור של 40% לפחות.
פניה לסל שיקום
הבקשה נעשית באמצעות טופס פנייה לסל שיקום, דרך עובד סוציאלי מטפל, מתאם טיפול בלשכת הפסיכיאטר המחוזי או בתחנה לבריאות הנפש, גורם מטפל מקצועי אחר בתחום בריאות הנפש.
 
במקרים ואין אף אחד מגורמים אלו ניתן לפנות באמצעות בני משפחה או באופן אישי בעזרת מומחה בתחום, לרכזי השיקום המחוזיים.
בטפסים יש לבחור את תוכנית השיקום המועדפת  ולא לשכוח לצרף חוות דעת פסיכיאטרית. לאחר הגשת הבקשה לזכאות, תתכנס הוועדה, בה ישבו מלבד האדם עצמו והגורם המלווה, גורמים מקצועיים נוספים, וכמו כן אנשים שונים אשר מבקש הזכאות מעוניין שיהיו נוכחים בוועדה.
 
הגשת ערר על החלטתה של וועדת השיקום המחוזית
הגשת ערר בגין החלטת הוועדה בדבר זכאות לשיקום תיעשה תוך 45 יום מהמועד בו התקבלה רשמית החלטתה של וועדת השיקום האזורית. וועדת הערר מורכבת מחמישה חברים, אשר לא שימשו כחברי וועדת השיקום האזורית, ובהם שלושה אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (פסיכיאטר, פסיכולוג, עו"ס, מרפא בעיסוק או עובד סיעוד), משפטן ונציג ציבור. הוועדה חייבת לדון בערר תוך 60 יום מיום הגשתו. גם במקרה זה, רצוי ואיש מקצוע מנוסה ילווה אתכם ויעזור לכם במהלך התהליך.
 
 
שיקום מקצועי
 
חוק נכות כללית, מזכה בשיקום מקצועי את מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית
ושעומד בתנאים הללו:
  1. עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
  2. מי שזקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או כדי לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.
  3. מי שנמצא מתאיםלשיקום מקצועי.