תביעות ביטוח מוגשות בתחומים שונים עבור אובדן כושר עבודה, סיעוד, תאונות דרכים, מחלות קשות ועוד. אם עליכם להגיש תביעה מסוג זה עליכם להכיר ולדעת היטב את זכיותיכם והאפשרויות העומדות בפניכם. אנו חברה שמתמחה בייעוץ לתחומי הביטוח השונים ובעלי מומחיות וותק רב שנים בתחומי הביטוח השונים, הבריאות והסיעוד. שירותינו ניתנים לאנשים פרטיים, חברות, עורכי דין וכן לסוכני ביטוח. על כן, אם הנכם זקוקים לייעוץ, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם בה נוכל לכוון, להדריך ואף לסייע לכם להכיר ולתבוע את זכויותיכם.

פוליסת הביטוח
כדי לדעת את היקף הכיסויים, חשוב לבחון את היטב את הפוליסה שרכשתם כולל תוספות הכיסוי. הסכום שתקבלו בקרות מקרה ביטוח מצוינת בפוליסה. יש לזכור שקיימת תקופת התיישנות בתביעות ביטוח והיא שלוש שנים בלבד, על כן כדאי להכין את לוח הזמנים של התביעה בהתאם למסגרת זו. הצפייה שחברת הביטוח תעמוד לצידכם בקרות מקרה הביטוח היא הגיונית אך לא מעשית, מטרתה היא צמצום ההוצאות והגדלת הרווחים ועל כן היא תעשה ככל שביכולתה לבדוק היטב את האירוע ותנסה למצוא פגמים והסגות על מנת להכשילה. כדאי מאוד להיוועץ במומחים לתחום הביטוח כדי לקבל את המידע וההנחיות הנכונות לדרך הפעולה אל מול חברת הביטוח. פעמים רבות חוסר הידע של הלקוח המבוטח המתנהל באופן עצמאי אל מול חברת הביטוח, מוביל להכשלת סיכויי הצלחת התביעה. לחברות הביטוח יש סוללה של עורכי דין, מומחים, חוקרים פרטיים שתפקידם סילוק תביעת הלקוח. ההתמודדות עם חברת הביטוח אינה פשוטה ולכן חשוב מאוד להיעזר בשירותים של מומחים בנושא שיידעו לכוון ולהדריך ואף לנהל משא ומתן עבורכם.

טענת שווא
לעיתים ישנם מקרים בהם חברת הביטוח מאשימה את המבוטח בטענות שווא, מרמה וכדומה. הטענות נשלחות למבוטח עם בסיס ראייתי. הבחינה האמיתית תהא באיזה אופן חברת הביטוח יכולה להוכיח זאת? עליה להוכיח בצורה באינה משתמעת לשתי פנים, כיוון שמדובר בשמו הטוב של המבוטח. במקרים אלו חשוב מאוד לקבל ייעוץ של עורך דין המתמחה בתחום, כדי שזה יוכיח את צדקת הלקוח ויוכיח כי אלו אכן טענות שווא.

נימוקי הדחייה של חברת הביטוח משמשים כהגנה בבית המשפט. בנוסף לכך, בית המשפט נוטה למחוק טענות של מכתב ההגנה כדי לאפשר למבוטח להתמודד עם הטענות המועלות נגדו באופן מצומצם וכך לצמצם את פערי המחלוקת, אחרי הכל הפוליסה שרכש המבוטח היתה אמורה לשמש בעדו של הלקוח המבוטח ולא נגדו, בית המשפט זוכר זאת ואינו מעוניין להקשות על המבוטח.

 
 אחריות סוכן הביטוח

סוכן הביטוח הוא נציג של חברת הביטוח לכל מעשיה ומחדליה, ומאידך הוא שולחו של המבוטח.
נוצר מצב בו  לסוכן הביטוח ישנה חובת שליחות כפולה,אחריות סוכן הביטוחמתחילה כאשר הוא עורך הצעת ביטוח ומצרף את  המבוטח לפוליסה, ומוטלת עליו החובה לעדכן את המבוטח עלתנאי הפוליסה לרבות סייגי הפוליסה והחרגותיה.


בתביעת ביטוח לבתי המשפט חשוב לשים לב שבמסגרת הצעת הביטוח ישנה משבצת המיועדת לחתימת המבוטח על מינויהסוכן כמיופה כוח – במידה ונחתמת רובריקה זו, הרי שמעתה יהיה סוכן הביטוח בעל חובתנאמנות מלאה כלפי המבוטח, ואם תעמוד תביעה למבוטח כלפי חברת הביטוח, יצטרך לצרף אתסוכן הביטוח כנתבע נפרד. אם המשבצת לא נחתמה, תביעת חברת הביטוח כוללת את סוכן הביטוח מטעמה. נאמנותו הראשונית של סוכן הביטוח היא לרוב, לחברת הביטוח אולם לא מדובר בקביעה חד משמעית וגורפת.

 


  • ייעוץ ביטוח
    אם הנך מעוניין לעשות ביטוח לעובדייך, או ביטוח פרטי, או שהנך סוכן ביטוח ומעוניין לקבל את מירב המידע והייעוץ המקצועי ביותר בתחום הביטוחים, הנך זקוק לשרות ייעוץ ביטוח. אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ חינם במשרדנו עם ...
  • תביעות ביטוח לאומי
    אם אתם מתכוננים להגיש תביעות נגד ביטוח לאומי בעקבות נכות, תאונת עבודה, תאונת דרכים ועוד. כדאי שתדעו כי ישנו סיכוי גבוהה שתדרשו להגיע לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. בנוסף לכך, לצרף מסמכים ואישורים רפואיים רבים ואף ...