הופעות בתקשורת

ד"ר פרישמן - ייעוץ לזכויות רפואיות ותביעות למבוטחים