חברות הביטוח השונות, מציעות פוליסות ביטוח סיעוד שונות. מה חשוב שייכלל בפוליסה?, על מה להתעקש ולמה לשים לב?, כל ההמלצות, ההנחיות וההדרכה הנדרשת בתחום הביטוחים בכלל והסיעוד בפרט, ניתן לקבל במשרדנו. אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם עם מיטב המומחים בתחום הביטוח, הרפואה והסיעוד. בין לקוחותינו ארגונים גדולים, חברות, סוכני ביטוח, עורכי דין, ואנשים פרטיים.
דקלה ביטוח סיעודי
בחברת דקלה מוצעות מספר תוכניות ביטוח סיעודי , הראשונה בניהן הינה "אופק"- מזכה בפיצוי סיעודי במצבים-  חוסר יכולת לבצע לבד בפעולות הים יום, בקביעה  של לפחות 3 מתוך 6 פעולות ה- ADL  או של לפחות 2 מתוך 6 הפעולות ובתנאי שאחת מהן היא אי שליטה על סוגרים. התוכנית מאפשרת לבחור את סכום הכיסוי ותקופת הכיסוי (36 חודשים, 60 חודשים או כל החיים) ומעניקה פיצוי כספי במצב סיעודי ללא הגבלת זמן. הפיצוי מתקבל לאחר תקופת המתנה קצרה וללא תלות בקבלת כספים אחרים, כדוגמת: ביטוח לאומי. ההצטרפות לתוכנית הינה החל מגיל עשרים ועד גיל 70.
תוכנית נוספת אחרת, נקראת "אופק עתידי"- התוכנית מאפשרת למבוטחים קיימים (אשר לא במסגרת דקלה) בעלי וותק של 3 שנים, להשלים את הביטוח הסיעודי שלהם לכל החיים. התוכנית מקנה פיצוי כספי קבוע מראש לכל החיים, תקופת ההמתנה לאחר קרות המקרה עומדת על 3 שנים.
הראל ביטוח סיעודי
מסלול GOLDEN CARE – הצטרפות מגיל 3- 85, הזכאות ניתנת בעזרת מבחן התלות, כאשר לא ניתן לבצע 3 מתוך 6 הפעולות במבחן או 2 פעולות כשאחת מהן היא שליטה על סוגרים. ניתן לבחור את אופי תשלום הפרמיה- קבועה, משתנה או משולבת. תקופות הפיצוי אף הן לבחירה, והאפשרויות הינם: פיצוי של 36 חודש, 60 חודש, 100 חודש, או פיצוי לכל החיים.סכום התקרה עומד על 20,000 ₪.
אפשרות נוספת היא "משלים"- תוכנית המהווה השלמה לביטוח הסיעודי שניתן בקופות החולים ו/או וועדי עובדים. התכנית מציעה פיצוי לאחר תקופת אכשרה וגם בה ניתן לבחור אם מעונינים בפרמיה קבועה או משתנה.
מסלול הוני- התוכנית מציעה פיצוי חד פעמי ומאפשרת לעמוד בהוצאות מיידיות. זמן ההצטרפות היא בגילאי 3-85 . תקופות ההמתנהלאחר 180 יום המתנה יקבל את 50 האחוזים הנותרים, כאשר בין שתי תקופת ההמתנה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה החודשית. מבוטח אשר לפני גיל 65 יגיע למצב סיעודי יקבל תגמול סיעודי מוגבר של כ- 100% מהתגמול שרכש.
תוכנית יתרון 65+ – תוכנית פרמיה חודשית החל מגיל 65. בנוסף לפיצוי חודשי ניתן סכום חד פעמי. אדם בעל הפוליסה שנפטר לפני שמימוש זכיותיו ושילם באופן עיקבי ומסודר את הפוליסה, מוריש למשפחתו פיצוי חד פעמי בהתאם לפרמיה ששולמה.
כלל ביטוח סיעודי
"אחריות לעתיד"- תוכנית המיועדת למצטרפים בגילאי 18-85, ומקנה: פיצוי חודשי מלא של גמלתהסיעוד, החל מ- 60 יום לאחר שהמבוטח הפך נזקק לסיוע בביצוע 3 או יותר מן הפעולות הקבועות.
פיצוי חודשי מלא של גמלתהסיעוד עקב אי יכולת לבצע 2 מן הפעולות המוזכרות לעיל, כאשר אחת מהן היא אי שליטהעל הסוגרים וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פיצוי חודשי מלא לאחר פגיעה ביכולת הקוגניטיבית וירידה ביכולת האינטלקטואלית (כגון: מחלת האלצהיימר,סניליות) או כאשר קיים צורך בהשגחה מתמדת למניעת פגיעה עצמית או פגיעה באחרים, וכלעוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה.
פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי, בין אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.
פיצוי למוטבים במקרה שלפטירה בתוך שנה ממועד היות המבוטח נזקק סיעודי (כפוף למס' תנאים: מבוטח 3 שנים לפחות, שולמו דמי הביטוח, חלפה תקופת המתנה והתקבל תשלום גמלה טרם פטירת המבוטח).
זכאות לצבירת ערכי סילוק בעת שהפוליסה משולמת.
שחרור מתשלום פרמיות כלעוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
* החברה מציעה עוד 3 תוכניות ביטוח סיעודי שונות.
לתשומת לבכם
רכישת פוליסת ביטוח סיעודי כרוכה בהבנה מקצועית מעמיקה, אם ברצונכם לדאוג לעתידכם ו/או לעתיד ילדכם, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחים לפני רכישת הפוליסה, על מנת לדעת לפרטים את האפשרויות השונות וכן לברר את התוכנית המתאימה ביותר עבורכם.