אם אתם מתכוננים להגיש תביעות נגד ביטוח לאומי בעקבות נכות, תאונת עבודה, תאונת דרכים ועוד. כדאי שתדעו כי ישנו סיכוי גבוהה שתדרשו להגיע לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. בנוסף לכך, לצרף מסמכים ואישורים רפואיים רבים ואף חוות דעת מקצועית של רופא. אנו מזמינים אתכם לשיחת ייעוץ חינם במשרדנו, אשר מתמחה בתחום הבריאות, הרפואה והסיעוד שנים רבות, יחדיו נוכל לכוון, לייעץ ולוות אותך בהליך שלפנייך. מתוך הכרות מעמיקה של תחום הבריאות בישראל, אנו מיומנים בכל ההכנות הנדרשות ובידינו מידע ויכולת סיוע בתחום זה.

תביעות ביטוח לאומי
 

1. תביעת נכות כללית – הזכאות ניתנת לנכה או עקרת בית נכה, למי שפקיד התביעות קבע שאיבד 50% לפחות מכושרו להשתכר, או לבעל נכות רפואית של 60% לפחות או 40% לפחות במקרה שלאחד הליקויים נקבעו 25% לפחות. הוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות לפי רשימת המבחנים הרפואיים לדרגות הנכות שבתקנות הביטוח הלאומי, ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.

2. מחלת מקצוע – על מנת לקבל את הפיצוי ו/או הקצבה המגיעה יש צורך באישורים רפואיים והוכחה לכך שהפגיעה אכן נחשבת כ- מחלת מקצוע. ההוכחה: מחלה שנקבעה  לפי סעיף 85- ישנה רשימה סגורה של מחלות אשר לא ניתן להרחיבה. מחלת מקצוע חייבת להיות בעלת אופי וגורמים של אותה המחלה, לעניין התוקף- בתקנות יש פירוט התאריך בו מוכרת המחלה כמחלת מקצוע. והיבט נוסף להתייחסות הינו הקשר- הוכחת קיום הקשר בין המחלה למקום העבודה, כאשר נטל ההוכחה היא על העובד, אולם גם אם העובד פרש ואז חלה, עדיין הוא יוכל להוכיח ולזכות בפיצוי.

3. תאונת דרכים – דמי תאונה ישולמו לכל היותר לפרק זמן של 90 יום רצופים, החל ביום שלאחר יום התאונה. לעובד שכיר או עובד עצמאי לא ישולמו דמי תאונה בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה. בעבור שני הימים האלה ישולמו דמי תאונה רק לנפגע שאיבד את כושרו לתפקד ל-12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה. למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, לרבות עקרת בית, לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.

4. גמלת סיעוד – על פי החוק, גמלה ניתנת לאנשים בגיל פרישה אשר גרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכו'), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם. לזכאים לגמלת סיעוד יינתנו שירותים על מנת לסייע להם בפעולות היום יום, בניהול משק הבית ולהקל על משפחתם את הטיפול וההשגחה בהם.

5. תאונת עבודה– הזכאים לגמלה: מי שאירעה לו פגיעה בעבודה או התלויים במבוטח שנפטר עקב פגיעה בעבודה. אחוזי הנכות נקבעים על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה על ידי וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

ישנם מקרים נוספים רבים בתביעות ביטוח לאומי, אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ חינם על מנת לבדוק כל נושא לגופו ולסייע לך באופן המקצועי והמימן ביותר.