מימוש זכויות רפואיות

יוני 5, 2016

סל שיקום

סל שיקום היא תכנית ממשלתית שהוקמה למטרת סיוע לאנשים בעלי נכות נפשית ובני משפחותיהם, להגיע לתפקוד מקסימאלי ונורמאלי עד כמה שאפשר. תוכנית סל שיקום מנסה לצמצם […]
יוני 5, 2016

סל התרופות

סל התרופות מהווה חלק מסל הבריאות והרכבו משתנה בהתאם לתקציב הנקבע לו. מידי תקופה מתכנסת וועדה שדנה ברשימת התרופות אשר תיכלל בסל התרופות. תמיד יישארו מחוץ […]
יוני 5, 2016

סל הבריאות

כל תושב במדינת ישראל זכאי להטבות סל הבריאות הממלכתי, וזאת על ידי רישום לאחת מקופות החולים. קופות החולים השונות מעניקות שירותי בריאות על פי החוק. סל […]
יוני 5, 2016

חוות דעת רפואית

בתביעות רפואיות שונות יש צורך בהגשת חוות דעת רפואית, כאשר מדובר ברשלנות רפואית אחד המוטיבים המרכזיים והעיקריים המכריעים את דעתו של בית המשפט, הוא חוות דעת […]