ביטוח קולקטיבי מוצע על ידי חברות הביטוח, לרוב, עבור חברות ו/או קבוצות 'בעלות כוח' אחרות. הכוח המדובר, הלא הוא כוח הקנייה הגדול, המאפשר להציע תנאים יחסית טובים יותר בפוליסה, תמורת פרמיה מופחתת. אם הנכם מתלבטים כבעלי חברות או כמבוטחים עתידיים פוטנציאלים, לגבי רכישת פוליסה מסוג זה, ו/או נתקלתם בקשיים למימוש פוליסה מסוג זה, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם במשרדנו עם מיטב המומחים לייעוץ בתחום הביטוחי, הסיעודי, והרפואי.


ביטוח קבוצתי

לחברות הביטוח מאוד משתלם למכור פוליסות קולקטיביות, לרוב, הן מוכנות לפשרות משמעותיות מבחינת היקף, מגוון הכיסויים, וגובה הפרמיה. אז מה כדאי?

 • אנשים בריאים - כדאי לבחור פוליסה עם מגוון רחב של כיסויים.
 • בדקו מה ניתן לכם במסגרת כל כיסוי - החזר הוצאות או פיצוי כספי.
 • מהם התנאים לקבלת הכיסויים השונים, האם ישנן התניות?
 • בדקו תקרת כיסויים, הגבלות בבחירת ספקי בריאות, השתתפות עצמית וכיו"ב.

חריגים

בביטוח הבריאות הקולקטיבי מקובל למזער את רשימת החריגים. אחוז המממשים את זכויותיהם בקרב המבוטחים באמצעות ביטוח בריאות קולקטיבי גדול פי 2 מאחוז המממשים בביטוח הבריאות הפרטי.


כוחה של הקבוצה

כאשר הלקוח הוא גוף המייצג מאות עובדים, באופציה להיות מבוטחים על ידי חברת הביטוח, חברת הביטוח תתגמש ותעשה כמעט הכל , כולל תפירת ביטוחים המכסים מקרים רבים ומצבים בריאותיים שבמרבית המקרים, לא ייכללו בפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות.

כוחו של הלקוח בעת רכישת ביטוח קולקטיבי הוא רב ומומלץ מאוד, לנהל משא ומתן נכון ויעיל עם חברת הביטוח, בעזרת מומחים בתחום.

מאפיינים בולטים של ביטוח קבוצתי

 1. אין צורך בהצהרת בריאות.
 2. גבייתהפרמיה היא פשוטה וזולה. המעביד גובה את הפרמיה, על פי רוב, באופן מרוכז. המבטחמוציא רק פוליסה אחת, דבר שמוזיל את הוצאות הניהול ומפשט את ההליכים הנוגעים לניהולהפוליסה.
 3. הפרמיות מנוכות מידי חודש משכרו של העובד, לעיתים העובד לא מודע לרכיבי השכר המדויקים ואינו יודע שיש לו ביטוח קולקטיבי.
 4. נושאהביטוח הקולקטיבי, אינו מוסדר כראוי בדין הישראלי ורב הפרוץ בו על העומד.
 5. קבלתקבוצה גדולה של מבוטחים ללא עריכת בדיקות רפואיות, מהווה לכאורה יתרון למבוטח, גםאם בריאותו היתה לקויה בעת הצטרפותו לביטוח, שכן המבטחת קיבלה אותו במצבו כפי שהוא.ואולם חברות הביטוח מחריגות כיסוי ביטוחי של ליקויים שנוצרו עוד קודם להצטרפותהמבוטח לביטוח.
 6. הגבלת תקופת הביטוח מהווה חיסרון גדול של הביטוח הקולקטיבי. חברת הביטוח נוהגת להגביל את ההתקשרות עם חברות גדולות לתקופה של שלוש שנים, מתוך נקיטת זהירות ובדיקת כדאיות.
 7. ביטוח קולקטיבי קיים בעיקר בתחום ביטוח חיים ופחות נפוץ בתחום אובדן כושר עבודה.
 8. הליך החיתום קצר וכללי ולעיתים אינו נעשה כלל.
 9. למרות שישנן חברות ביטוח שמציינות החרגות, לרוב ביחס להחרגות בביטוח פרטי הן באחוזים נמוכים.
 10. בעת עזיבה של מקום העבודה, חברת הביטוח יכולה לשנות תעריפים בפוליסה אך לא תנאים למימוש, במידה ואכן מדובר באותה פוליסה.